Sila memperbaharukan keputusan

Keputusan secara langsung

Selamat datang di halaman dengan keputusan secara langsung. Keputusan akan dikemaskinikan secara automatik. Sila menekan butang nama perlawanan untuk memperoleh informasi mengenai penyerang, ahli-ahli pasukan, jadual serta perangkaan perlawanan.

Eropah
Resultados ao vivo
Wyniki na żywo
Resultados ao vivo
Sila tutup
Mendapati:
Perlawanan carian pada pelayan
FT
0.55
-0.3448
-0.2667
FT
-0.0714
-0.129
0.08
FT
-0.5
-0.3448
0.95
FT
-0.0952
-0.1408
0.11
19:00
0.85
-0.3846
-0.4167
19:00
0.38
-0.303
-0.1818
22:30
0.65
-0.3571
-0.3226
23:00
-0.9091
-0.4167
-0.5128
23:00
-0.2105
-0.2857
0.4
23:00
0.32
-0.25
-0.1818
25 Jun 00:00
-
-
-
25 Jun 00:00
-0.3636
-0.3636
0.72
25 Jun 00:00
-0.0476
-0.1053
0.03
25 Jun 00:00
0.72
-0.4
-0.3333
25 Jun 00:00
-
-
-
25 Jun 01:00
-
-
-
25 Jun 01:00
-
-
-
25 Jun 01:00
-
-
-
25 Jun 01:00
-
-
-
Argentina » 2. liga »
2 liga Argentina
25 Jun 01:05
-0.7143
-0.5263
-0.5128
25 Jun 02:00
-0.8696
-0.5128
-0.4167
Argentina » 3. liga »
Kelab CFU Piala
23:00
0.55
-0.3846
-0.2353
Belarus » 1. liga »
Liga Belarus
22:00
-0.1053
-0.2667
0.24
23:00
-0.4348
-0.4878
-0.9091
25 Jun 00:00
0.62
-0.3846
-0.2703
Bolivia » 1. liga »
Bolivia League
FT
-0.9091
-0.4167
-0.4762
Brazil » 2. liga »
2 Liga Brazil Serie B
FT
0.85
-0.4651
-0.3226
FT
-0.8
-0.5
-0.4762
FT
-0.7692
-0.5128
-0.4878
FT
-0.7407
-0.5128
-0.5128
Brazil » 3. liga »
3 liga Brazil Serie C
25 Jun 02:00
-0.4545
-0.4545
-0.9524
China » 2. liga »
2 liga Belarus
15:00
-0.7692
-0.4444
-0.5882
16:30
-0.9091
-0.4545
-0.4651
19:30
-0.2353
-0.3636
0.52
19:35
-0.4348
-0.4444
1
19:35
0.68
-0.3846
-0.303
Ecuador » 1. liga »
Liga Ecuador
25 Jun 01:00
-0.9524
-0.4348
-0.4651
Egypt » 1. liga »
Mesir League
FT
-0.7143
-0.5882
-0.4762
FT
-0.9091
-0.4878
-0.4348
FT
0.95
-0.5
-0.3571
Faroe Islands » 1. liga »
Faroe Islands League
FT
-0.16
-0.2353
0.28
FT
-0.16
-0.2353
0.28
FT
-0.1905
-0.2857
0.38
FT
-0.1667
-0.2632
0.32
FT
-0.3333
-0.3846
0.72
Iceland » 1. liga »
Liga Iceland
22:00
-0.4348
-0.4167
1
25 Jun 01:00
-0.5882
-0.4545
-0.7143
25 Jun 01:00
0.32
-0.2703
-0.16
Iceland » 2. liga »
2 Liga Iceland
FT
0.55
-0.3509
-0.2703
FT
0.95
-0.4167
-0.4444
22:00
0.8
-0.3846
-0.3846
Ireland » 1. liga »
League of Ireland
FT
-0.7407
-0.4878
-0.5405
FT
-0.2667
-0.3846
0.62
FT
0.14
-0.1739
-0.0667
25 Jun 01:30
-0.9091
-0.4082
-0.4444
Ireland » 2. liga »
2 Irish League
FT
-0.2632
-0.3846
0.6
FT
0.58
-0.4
-0.2353
FT
-0.4545
-0.4545
-0.9524
Kazakhstan » 1. liga »
Kazakhstan Liga
21:00
-0.4167
-0.4444
0.95
21:00
0.58
-0.4
-0.2353
Lithuania » 2. liga »
Kedua Liga Latvia
Nigeria » 1. liga »
Nigeria League
Norway » 1. liga »
Norwegian League
25 Jun 00:00
-0.8475
-0.4082
-0.4348
Paraguay » 1. liga »
Liga Paraguay
FT
1
-0.4545
-0.4167
FT
-0.6897
-0.4651
-0.625
Paraguay » 2. liga »
Kedua Liga Guatemala
Peru » 1. liga »
Peru Liga
25 Jun 01:30
0.62
-0.3846
-0.2778
Philippines » 1. liga »
Paulista A2
19:00
0.35
-0.25
-0.2
Vietnam » 1. liga »
Play-offs
18:00
-0.7143
-0.4167
-0.6667
18:00
-0.5714
-0.4167
-0.8333
18:00
0.82
-0.3846
-0.4
19:00
0.25
-0.2353
-0.1379
19:30
0.9
-0.3846
-0.4348
South Korea » 1. liga »
Super Estonia
17:00
0.85
-0.4167
-0.3571
18:00
-0.6897
-0.4878
-0.5714
18:00
0.65
-0.4167
-0.25
South Korea » 2. liga »
2 Liga Slovenia
18:00
-0.9091
-0.4878
-0.4444
18:00
-0.8333
-0.4651
-0.5
Spain » 4. liga »
Keempat Liga Sepanyol
25 Jun 00:30
0.8
-0.4167
-0.3636
25 Jun 01:00
0.9
-0.4
-0.4348
25 Jun 02:00
0.55
-0.3571
-0.25
Thailand » 1. liga »
Liga Thai
18:45
0.65
-0.4
-0.2703
19:00
0.75
-0.3846
-0.3448
20:00
-0.2105
-0.2857
0.4
20:00
-0.5128
-0.4167
-0.9091
21:00
-0.25
-0.3226
0.5
Uruguay » 1. liga »
Liga Uruguay
25 Jun 02:00
-0.7143
-0.4762
-0.5714
25 Jun 02:00
-0.7692
-0.4545
-0.5405
Uzbekistan » 1. liga »
Uzbekistan League
Norway » 3. liga »
Romanian Cup 3
22:00
0.8
-0.3448
-0.4348
22:00
0.85
-0.3448
-0.4762
22:00
0.22
-0.2439
-0.125
22:00
0.4
-0.2667
-0.25
22:00
0.95
-0.3448
-0.5128
22:00
-
-
-
Norway » 4. liga »
Norway 3
FT
0.8
-0.3226
-0.5128
FT
0.55
-0.2326
-0.4444
19:00
0.3
-0.2222
-0.25
19:00
0.6
-0.2857
-0.4167
20:00
1
-0.2632
-0.7407
20:15
0.3
-0.2
-0.2703
21:00
0.75
-0.2703
-0.5405
21:00
0.8
-0.2857
-0.5556
21:00
-0.5714
-0.2703
0.8
21:00
-0.9524
-0.2778
-0.7407
Ditangguhkan
0.22
-0.2174
-0.1667
22:00
0.55
-0.2326
-0.4444
22:00
-0.3704
-0.2326
0.45
22:00
0.6
-0.2326
-0.4878
22:00
-0.4545
-0.2564
0.6
22:00
0.8
-0.3077
-0.5263
22:00
0.9
-0.2703
-0.6452
22:00
0.3
-0.2273
-0.2439
22:00
0.25
-0.2174
-0.2
22:00
-0.4348
-0.2703
0.6
22:00
0.25
-0.2174
-0.2
22:00
0.3
-0.2222
-0.25
22:00
0.35
-0.2326
-0.2778
22:00
0.7
-0.2857
-0.4762
23:00
0.75
-0.2857
-0.5263
USA » 3. liga »
The American League ketiga
25 Jun 02:00
0.9
-0.4
-0.4167
Pada ketika ini tidak ada perlawanan yang sedang berlangsung. Sebaik sahaja bermula mana-mana perlawanan, ia akan dipaparkan di halaman ini secara automatic.
Mengikut polisi laman web, kami menggunakan fail cookies. Ini adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Anda, di samping memenuhi keperluan-keperluan masing-masing.
Sila tutup
Scroll up
Resultados | Soccer H2H